Новини
Търсене

Съгласно Закона за съдебната власт в съдебната система е в съдебна ваканция от 15 юли до 01 септември. Това означава, че съдиите не разглеждат дела в съдебно заседание, освен делата, за които е предвидено, че следва да се разгледат в кратки срокове. Когато, обаче, не се разглеждат дела в съдебно заседание, работата в съдебната система продължава.  Съдът, прокуратурата, нотариусите, съдебните изпълнители, разследващите органи не затварят сградите си. По време на съдебната ваканция подаването и получаването на документи продължава. По време на съдебната ваканция работят и адвокатите. Това е времето, в което съдиите написват съдебните си актове, което означава, че адвокатът трябва или да подготви и подаде жалба срещу съдебния акт, или да изготви и подаде отговор на подадена от другата страна жалба. В този период адвокатите подготвят нови дела, изготвят документи за нотариални действия, продължават да дават консултации и въобще вършат в пълен обем работата, която вършат и през останалата част от годината.

Именно и поради това адвокатите от Адвокатска кантора “В & М” няма да прекъсва работата си по време на съдебната ваканция.Comments are closed.