Новини
Търсене

comp e1341298392910 300x273 Ако искате да регистрирате своя фирма и да имате свой бизнесАко искате да регистрирате своя фирма и да имате свой бизнес, е необходимо да проучите пазара и да се консултирате с различни специалисти. Необходим Ви е и адвокат.

Трябва да знаете, че най-добрата форма за регистрация на фирма, е дружеството с ограничена отговорност. Ако Вие сам ще dizanik.com.ebozavr.com развивате своята търговска дейност, за Вас на-добрата форма за регистрация на фирма е еднолично дружество с ограничена отговорност. Забравете за едноличния търговец! Едноличният търговец отговаря за задълженията на фирмата с цялото си имущество – това на фирмата и със своето лично имущество. За разлика от едноличния търговец, дружеството с ограничена отговорност, включително и едноличното дружество с ограничена отговорност, отговаря за задълженията на дружеството само с имуществото на фирмата.

Когато решите да регистрирате фирма, трябва да уточните какъв ще бъде предметът на дейност на тази фирма. Добре е да посочите по-широк кръг от дейности.

Трябва да имате готовност с наименование на фирмата. Наименованието на фирмата трябва да бъде уникално, т.е. да не съществува друга фирма със същото наименование.

Когато вече сте взели решението да развивате свой собствен бизнес и искате да регистрирате своя собствена фирма, непременно потърсете съветите и услугите на адвокат.

Адвокатът е този, който ще Ви направи необходимите проверки за уникалност на името на фирмата, ще Ви поиска необходимата информация, ще Ви даде полезни съвети, свързани с регистрацията на Вашата фирма и с по-нататъшната Ви дейност като търговец.

Адвокатът е този, който ще Ви подготви документите за регистрация на фирмата, ще ги подаде в Търговския регистър и когато регистрацията на Вашата фирма е вече факт, ще получи необходимите документи, с които Вие ще можете да развивате бизнеса си.

Адвокатът е този, който ще Ви бъде най-правилният съветник, когато започнете да развивате бизнеса си. Адвокатът ще Ви бъде необходим, когато сключвате различни договори, когато наемате на работа работници и/или служители, когато имате проблеми с други физически или юридически лица, с Ваши работници и/или служители.

Доверете се на избрания от Вас адвокат и се консултирайте с него преди да подпишете какъвто и да било договор.

Всеки уважаващ себе си търговец, какъвто ще станете, когато вече имате регистрирана фирма, се консултира винаги със своя адвокат, когато му предстои сключването на договор, приемането или изключването на съдружник и въобще във всяка една дейност, която извършва в качеството си на търговец.

За да си създадете имидж на проспериращ търговец във Вашия бранш и за да изградите името на своята фирма като съвременна фирма с европейско лице и стандарт, е необходимо да имате адвокат, с който да сключите договор за абонаментно обслужване. Този договор ще Ви даде възможността да се консултирате със своя адвокат винаги, когато прецените, че имате нужда от неговия съвет.

Не се страхувайте и не си мислете, че давате пари без да имате нужда. Договорът за абонаментно обслужване, сключен между Вашето дружество и Вашия адвокат ще Ви даде много сигурност, ще се чувствувате стабилен, ще Ви дава вяра, че ще успеете в начинанията, които предприемате, защото Вашите права и интереси ще бъдат защитени. Това е част от Вашите инвестиции в бизнеса Ви.Comments are closed.