Новини
Търсене

loan 300x144 Запис на заповед и виеАко имате възможност и решите да дадете в заем пари на Ваш приятел, колега или познат, трябва най-напред да вземете решение какъв документ да поискате да Ви подпише лицето, на което ще дадете пари на заем. В интернет пространството има многобройни препоръки да поискате заемополучателят да Ви подпише запис на заповед.  Разпространено е сред хората, особено сред младите, че когато притежавате подписан от заемополучателя запис на заповед, ще имате възможност лесно да си получите дадените в заем пари в случай, че заемополучаталят не Ви ги върне в уговорения срок. Това, обаче, не е точно така. За да сте сигурни, че ще получите валиден запис на заповед, трябва да знаете, че не е препоръчително да ползвате бланка за запис на заповед, механично копирана от интернет. Предложените в интернет пространството бланки за запис на заповед са само един образец, в който са написани варианти на съдържащите се в записа на заповед задължителни елементи. В закона е уредено задължително съдържание на записа на заповед, но това съдържание може да има различни варианти в зависимост от волята на лицето, което издава и подписва записа на заповед. Затова Ви препоръчвам внимателно да прочетете какво пише в бланката, която искате да ползвате. И най-добре е да се poprosa.com
посъветвате с адвокат, който да Ви даде правилна информация относно това какво трябва да съдържа записа за заповед и как да бъдат формулирани отделните елементи на същия. Ако не бъдете внимателни, може да получите запис на заповед, който след това да не е валиден пред съда и да се наложи да водите две отделни съдебни производства – едно заповедно, по което съдът може да Ви откаже издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, и след това да се наложи да водите редовно исково производство, което ще Ви струма двойно повече разходи и време.

Аз ще Ви посъветвам вместо запис на заповед, да си сключите със заемополучателя договор за заем, в който ясно да формулирате правата и задълженията на всяка една от страните по договора. Разбира се, при сключване на договор за заем, както при сключване на какъвто и да е договор, също е необходимо да се посъветвате с адвокат, за да сте сигурни, че сключвате валиден договор.Comments are closed.