Новини
Търсене
Информация по дела ще може да се получава след 21.01.2011 година поради това,
че съдилищата в Република България имат годишна инвентаризация и не работят с
граждани и адвокати до тази дата.

Информация по дела ще може да се получава след 21.01.2011 година поради това,че съдилищата в Република България имат годишна инвентаризация и не работят сграждани и адвокати до тази дата.Comments are closed.