Новини
Търсене

dizanik.com.ebozavr.com question mark5a 300x225 Как да изберете адвокатКогато Ви е необходима помощта на адвокат, който да Ви консултира или да защитава Вашите законни права и интереси, е необходимо да знаете какво представлява дейността на адвоката. В тази насока прочетете в статията „Какво трябва да знаете за адвокатската професия”, която е публикувана с секциите „Новини” и „Полезни съвети”.

Трябва да знаете, че всеки адвокат може да упражнява професията си по всякакъв вид казуси, но не всеки адвокат е избрал да упражнява адвокатската професия във всички области на правото. Възможно е някои адвокати да работят само с определен кръг от казуси, например само гражданско-правни, но не и с наказателно-правни и обратно.

Всеки един адвокат има право да представлява клиент от независимо кой район на България, както и да представлява клиент пред  всички съдилища в България.

Ако до този момент не сте ползували услугите на адвокат, можете да попитате Ваши близки, приятели, колеги, които да Ви препоръчат адвокат. Можете да си потърсите адвокат и в Интернет. Можете да си потърсите адвокат и в регистъра на адвокатите в адвокатските колегии.

Ако се насочите към адвокат, чийто координати сте намерили в Интернет, трябва да се уверите дали наистина това лице има право да упражнява адвокатска професия. Проверка за това можете да направите в регистъра на адвокатите в адвокатската колегия, който е общодостъпен чрез интернет страницата на съответната адвокатска колегия. Можете да попитате по телефона директно в адвокатската колегия, за да Ви потвърдят дали има редовно вписан адвокат с такова име и такива координати.

Когато започнете работа по конкретния казус с един адвокат, е желателно да не сменяте адвоката до приключване на работата. Разбира се, че ако адвокатът не си върши добре, коректно и своевременно възложената му от Вас работа, можете да го замените с друг адвокат или да упълномощите и друг адвокат, който да работи заедно с първоначално упълномощения от Вас адвокат. Ако се откажете от адвоката, е необходимо да оттеглите дадените му пълномощия и да си поискате всички документи, които сте му предоставили и тези докумети, които той е получил като Ваш пълномощник от трети лица.

Добре е, ако сте доволен от адвоката, който е работил по Вашия казус, да продължите да се ползувате от неговите услуги, като се консултирате с него по всички въпроси, които касаят Вашите законни права и интереси.

Добре е да имате Ваш личен или семеен адвокат. С него ще можете без никакви притеснения да споделите всичко, което Ви тревожи и което е свързано със сигурността на Вашите законни права и интереси.

Има хора, които проверяват чрез друг адвокат дали наетият от тях адвокат му дава правилния съвет. Аз мисля, че това е погрешен ход. В правото има различни становища и всеки един адвокат има свое становище, което защитава посредством законни средства пред съответния орган на съдебната власт.

Ако адвокатът Ви препоръча да не завеждате конкретно дело, а да опитате да решите Вашия проблем с извънсъдебни средства – разговори, спогодба, медиация или други подобни – опитайте. Възможно е Вашият проблем да се разреши без намесата на съда.

Не забравяйте, че трябва да има доверие между Вас и Вашия адвокат. Пред Вашия адвокат не спестявайте нито една подробност, която е пряко или косвено свързана с Вашите законни права и интереси. Вашият доверен адвокат ще Ви даде най-добрия съвет. Доверете му се.Comments are closed.