Новини
Търсене

European Court 300x202 Как да подадем жалба до европейския съд по правата на човека в Страсбург

За да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, е необходимо да сте изчерпали всички правни средства за защита на Вашите нарушени права в България. Това означава, че трябва да сте завели дело за защита на нарушените Ви права пред българския съд и да сте упражнили процесуалните си правата и възможности  пред всички съдебни инстанции. Едва след това имате право да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Това право, обаче, трябва да упражните в срок от 6 месеца след приключване на делото пред българския съд. Този срок трябва да бъде спазен, защото в противен случай жалбата Ви ще бъде оставена без разглеждане. За да сте спазили 6-месечния срок за подаване на жалбата пред Европейския съд по правата на човека, е важно пощенското клеймо на писмото, с което ще изпратите жалбата. Т.е. трябва да изпратите жалбата по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка най-късно на датата, на която изтича 6-месечният срок за подаване на жалбата.

За да спазите 6-месечният срок, можете да напишете Вашата жалба на бял лист, на който да изложите Вашия проблем. След като бъде получена жалбата в Европейския съд по правата на човека, ще Ви изпратят документи, сред които и екземпляр от бланката, на която трябва стриктно да бъдат попълнени всички отделни секции. Попълването трябва да стане съгласно изискванията и указанията на Европейския съд по правата на човека. Може би на този етап ще Ви бъде необходима помощта на адвокат, който да Ви изготви жалбата по правилата на Европейския съд по правата на човека. Към жалбата се прилагат ксероксни копия от цялото дело, което е водено в България, като документите не трябва да бъдат закрепвани с кламери или телбод. За изпращането на жалбата на бланка също има определен срок, който ще Ви бъде указан в писмото, с което Ви се изпращат бланката и другите документи от Съда в Страсбург.

Вашата жалба до Европейския съд по правата на човека трябва да се основава на Европейската конвенция за защита на правата и свободите на гражданите и на Протоколите към нея, които са ратифицирани от Република България. Необоснованата жалба, в която са изложени само факти, ще бъде приета за несериозна и няма да бъде разгледана от Съда в Страсбург.Comments are closed.