Новини
Търсене

Предстои създаването в сайта на нова рубрика с наименованието “Полезни съвети”, в която ще бъдат публикувани съвети, които ще Ви бъдат полезни в случай, че са накърнени Ваши права и законни интереси; ако се колебаете как да постъпите, когато има вероятност да възникне спор между Вас и Ваши съседи, колеги, работодател или други физически или юридически лица; когато получите книжа и документи от съд, съдебен изпълнител, нотариус, полиция, прокуратура или друг държавен или общински орган; ако Ви предстои да заминете за дълго време в чужбина; ако Ви предстои да продавате или купувате недвижим имот; ако Ви предстои да сключвате договор, включително и договор за наем на недвижим имот или за заем за определена сума пари; във всички случаи, в които не знаете или колебаете как да защитите или упражните  Ваши права и законни интереси; как да изберете адвокат, който в максимална степен ще може да Ви защити. Ще можете да се информирате и за промени в законодателството; за задължения на фирмите и гражданите, които трябва да изпълните до определена дата. Ще Ви информираме и за възможността да разрешите Ваши проблеми чрез медиация. Можете да ни задавате въпроси чрез електронната поща, за което е създадено поле в сайта ни.Comments are closed.