Новини
Търсене

European Court 300x202 Срок за подаване на жалба до Европейския съд по правата на човекаАко искате да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, трябва да знаете, че това може да стане в строго регламентиран срок. Въпреки, че имаме публикация, свързана с  този вид жалба, искаме да акцентираме върху срока за подаването й. Това наше желание е породено от зачестилите случай, в които ни търсят граждани, които желаят да подадат жалба до съда в Страсбург, но, за съжаление се оказва, че срокът за това е изтекъл.

Жалбата до Европейския съд по правата на човека може да бъде подадена в 6-месечен срок след окончателното решение на българския съд по конкретния казус. Това означава, че жалбата може да бъде подадена в 6-месечен срок след влизане на решението в сила. Не се зачитат извънредните способи за защита, предвидени в българското законодателство, като например производството по отмяна на влязло в законна сила съдебно решение. Това производство е извън основното съдопроизводство и съдебният акт, който е постановен по такова извънредно производство не дава началото на нов 6-месечен срок за подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека.

Ето защо, не чакайте дълго време! Постарайте се да потърсите адвокат, който работи в областта на европейското право, във възможно най-кратък срок след като имате постановено съдебно решение, на което изрично е записано, че същото е окончателно и не подлежи на обжалване. Не пропускайте възможностите, които Ви предоставя Европейската конвенция за защита правата и основните свободи на гражданите!Comments are closed.