Новини
Търсене

На 02.05.2011г.  последната Ви възможност да подадете годишната си данъчна декларация за придобитите през 2010г. доходи. Този срок се отнася за физическите лица, включително и за едноличните търговци. Можете да подадете годишната си данъчна декларация в съответния офис на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите, по електронен път или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Comments are closed.