Новини
Търсене

А Д В О К А Т С К А     К А Н Т О Р А

В А С И Л Е В И   &   М И Т К О В

ПОЛЕЗНИ   СЪВЕТИ

Предлагаме Ви някои съвети, които ще Ви бъдат полезни в случай, че:

# са накърнени ваши права и lawoffice-vm.com.ebozavr.com за конни интереси;

# че се колебаете как да постъпите, когато има вероятност да възникне спор между Вас и Ваши съседи, колеги, работодател или друго физическо или юридическо лице;

# получите книжа и документи от съд, съдебен изпълнител, нотариус, полиция, прокуратура или друг държавен или общински орган;

# Ви предстои да заминете за дълго време в чужбина;

# Ви предстои да продавате или купувате недвижим имот;

# Ви предстои да сключвате някакъв договор;

# във всички случаи, в които не знаете или се колебаете как да защитите или упражните Ваши права и законни интереси.

Трябва да знаете, че:

# Адвокатът има право и задължение съгласно българското законодателство и Вие сте длъжен да му предоставите своите лични данни, защото без тях адвокатът не би могъл да изпълни възложената му от Вас задача.

# Адвокатите са регистрирани в Адвокатската колегия на съответния град. Преди да посетите адвокат, ако до този момент не сте ползувал неговите услуги, можете да проверите в регистъра на вписаните адвокати дали той е редовно вписан като адвокат.

# Съгласно българското законодателство предприемането на правно валидни действия за защитата на Вашите права и законни интереси пред съда, прокуратурата или друг държавен или общински орган може да се осъществи в рамките на определен период от време, който е различен за всеки отделен случай. В някои случай този срок е едноседмичен или двуседмичен, в други случай срокът е двумесечен или по-дълъг.

След изтичането на определения от закона срок Вие не можете да търсите защита на Вашите нарушени права или законни интереси, колкото и сериозно и драстично да е това нарушение.

Колкото и добър адвокат да си намерите, той не би могъл да Ви помогне след като сте пропуснали законния срок.

Поради тази причина, ако са накърнени Ваши права или законни интереси, веднага трябва да потърсите консултация от адвокат, за да сте наясно в какъв срок можете да потърсите защита от съответния държавен или общински орган, от съответния орган от съдебната система.

След като Ви бъдат разяснени от адвокат Вашите възможности, Вие трябва да съберете цялата информация и всички необходими документи, които са свързани с конкретния казус, да ги предоставите на адвоката, за да има той възможност и необходимото му време, преди да изтече срокът, да извърши необходимите справки, проучвания и други, както и да подготви необходимите документи, свързани с Вашия казус.

# Ако получите от съд, прокуратура, полиция, съдебен изпълнител или нотариус книжа и документи, трябва незабавно да се свържете с адвокат и да му предоставите получените от Вас книжа и документи, както и всички други свързани с този казус книжа и документи, които Вие притежавате. Не трябва да чакате края на срока, който Ви е посочен в получените книжа и документи, защото по този начин може да пропуснете нещо, което е важно и съществено за правилното разрешаване на възникналия казус. Ако веднага потърсите помощта на адвокат, той също ще има възможност в законния срок да предприеме всички действия, които са необходими за защитата на Вашите права и законни интереси.

# Не се явявайте сам пред съд, прокурор, разследващ полицай, следовател, съдебен изпълнител, нотариус, защото е възможно, въпреки Вашия интелект, да не успеете сам да се справите с Вашата защита.

# Ако предстои да сключите някакъв договор – за наем, за заем, за работа или за каквото и да било, консултирайте се с адвокат. Не се страхувайте, че трябва да заплатите адвокатски хонорар за консултацията. Това ще Ви спести средства и нерви. Ако действувате без консултант, в един момент може да се окаже, че сте сключили неизгоден договор.

# Ако Ви предстои заминаване за дълго време в чужбина, не се колебайте да се консултирате с адвокат на кого и по какъв начин да предоставите управлението на Вашите пари и недвижими имоти.

# Ако Ви предстои да продадете или да закупите недвижим имот, консултирайте се с адвокат, който ще Ви даде най-правилното становище във връзка с имота.

# Ако сте собственик на фирма, трябва да си изберете адвокат, който да Ви помага във всички случай, в които предприемате някакви сериозни действия, когато Ви предстои да водите преговори и да сключвате сделки.

# Ако сте собственик на фирма и все още не сте я пререгистрирал в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, трябва да знаете, че можете най-успешно това да свършите с помощта и съдействието на адвокат до 31.12.2011г., когато изтича срокът за пререгистрация на фирмите.

# Следвайте и изпълнявайте стриктно това, което Ви е казал адвокатът – той е Вашият най-добър съветник и най-добър защитник на Вашите права и законни интереси. Адвокатът е този, който ще Ви разясни какви права и възможности имате в конкретния случай.

# Ако имате и най-малкото съмнение при упражнявате на Вашите права или при изпълнението на Ваши задължения, консултирайте се с адвокат. Това е инвестиция, която ще Ви се възвърне и ще Ви възнагради с правилни решения и действия.Comments are closed.