Европейско право

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на европейското  право:

# консултации по правата на гражданите съгласно европейското законодателство;

# изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека;

# извършване на необходимите действия по дела, образувани пред Европейския съд по правата на човека;

# представителство пред Европейския съд по правата на човека;

# консултации и разработване на проекти за кандидатствуване за финансиране от еврофондовете.