Наказателно право

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на наказателното право:

#  консултации и становища по наказателни дела;

# представителство на обвинянемия или пострадалия пред органите на досъдебното производство – полиция, разследващи органи, следствие;

# представителство на подсъдимия или на пострадалия пред съответния съд в съдебното наказателно производство;

# изготвяне на жалби и защита във връзка с административни нарушения и наказания.;

#  изготвяне на жалби до прокуратурата;

# медиация при наказателно-правни спорове.