Новини
Търсене

European Court 300x202 Срок за подаване на жалба до Европейския съд по правата на човекаАко искате да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, трябва да знаете, че това може да стане в строго регламентиран срок. Въпреки, че имаме публикация, свързана с  този вид жалба, искаме да акцентираме върху срока за подаването й. Това наше желание е породено от зачестилите случай, в които ни търсят граждани, които желаят да подадат жалба до съда в Страсбург, но, за съжаление се оказва, че срокът за това е изтекъл.

Жалбата до Европейския съд по правата на човека може да бъде подадена в 6-месечен срок след окончателното решение на българския съд по конкретния казус. Това означава, че жалбата може да бъде подадена в 6-месечен срок след влизане на решението в сила. Не се зачитат извънредните способи за защита, предвидени в българското законодателство, като например производството по отмяна на влязло в законна сила съдебно решение. Това производство е извън основното съдопроизводство и съдебният акт, който е постановен по такова извънредно производство не дава началото на нов 6-месечен срок за подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека.

Ето защо, не чакайте дълго време! Постарайте се да потърсите адвокат, който работи в областта на европейското право, във възможно най-кратък срок след като имате постановено съдебно решение, на което изрично е записано, че същото е окончателно и не подлежи на обжалване. Не пропускайте възможностите, които Ви предоставя Европейската конвенция за защита правата и основните свободи на гражданите!

trknijka 210x300 Установяване на трудов стаж по съдебен редВсе по-често възникват случаи, в които, когато настъпи моментът за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, не можете 18schoolgirlz.com
да си набавите документи за представяне пред НОИ, за да докажете, че сте работили през определен период от време при конкретен работодател. Това се случва, защото в годините на прехода и приватизацията, когато се смениха собствениците на предприятията или се ликвидираха предприятия, държавни структури, други организации, сдружения и т.н., се оказа, че никой не се е постарал да съхрани документацията им, и по-конкретно не са съхранени разплащателните ведомости. Ако освен всичко това е изгубена и трудовата Ви книжка, поради това, че допреди няколко години, а не рядко и сега, работодателите прибираха трудовите книжки /а съгласно Кодекса на труда трудовата книжка се съхранява от работника или служителя/, Вие наистина няма как да докажете пред НОИ своя осигурителен стаж за определен период от трудовата Ви дейност.

Но все пак това не е напълно отчайващо. Вие можете да се посъветвате с адвокат, който ще Ви напъти какви документи и какви други доказателства са Ви необходими, за да заведете дело в съда и да установите по съдебен ред осигурителния си стаж за този период от време, за който са изгубени ведомостите и Вашата трудова книжка. Наистина, съдебният процес може да продължи доста дълго време и това да Ви струва пари, но не се колебайте да заведете такова дело, защото то ще Ви осигури по-висок размер на пенсията, която и без това няма да Ви е достатъчна.

loan 300x144 Запис на заповед и виеАко имате възможност и решите да дадете в заем пари на Ваш приятел, колега или познат, трябва най-напред да вземете решение какъв документ да поискате да Ви подпише лицето, на което ще дадете пари на заем. В интернет пространството има многобройни препоръки да поискате заемополучателят да Ви подпише запис на заповед.  Разпространено е сред хората, особено сред младите, че когато притежавате подписан от заемополучателя запис на заповед, ще имате възможност лесно да си получите дадените в заем пари в случай, че заемополучаталят не Ви ги върне в уговорения срок. Това, обаче, не е точно така. За да сте сигурни, че ще получите валиден запис на заповед, трябва да знаете, че не е препоръчително да ползвате бланка за запис на заповед, механично копирана от интернет. Предложените в интернет пространството бланки за запис на заповед са само един образец, в който са написани варианти на съдържащите се в записа на заповед задължителни елементи. В закона е уредено задължително съдържание на записа на заповед, но това съдържание може да има различни варианти в зависимост от волята на лицето, което издава и подписва записа на заповед. Затова Ви препоръчвам внимателно да прочетете какво пише в бланката, която искате да ползвате. И най-добре е да се poprosa.com
посъветвате с адвокат, който да Ви даде правилна информация относно това какво трябва да съдържа записа за заповед и как да бъдат формулирани отделните елементи на същия. Ако не бъдете внимателни, може да получите запис на заповед, който след това да не е валиден пред съда и да се наложи да водите две отделни съдебни производства – едно заповедно, по което съдът може да Ви откаже издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, и след това да се наложи да водите редовно исково производство, което ще Ви струма двойно повече разходи и време.

Аз ще Ви посъветвам вместо запис на заповед, да си сключите със заемополучателя договор за заем, в който ясно да формулирате правата и задълженията на всяка една от страните по договора. Разбира се, при сключване на договор за заем, както при сключване на какъвто и да е договор, също е необходимо да се посъветвате с адвокат, за да сте сигурни, че сключвате валиден договор.

employer Ако работодателят не ви е заплатил трудово възнаграждение/заплата/Ако Вашият работодател не Ви е изплатил полагащото Ви се трудово възнаграждение/заплата/ независимо за какъв период от време, не се колебайте – потърсете компетентната помощ на адвокат, консултирайте се и побързайте да заведете дело с искане да бъде осъден Вашия работодател да Ви изплати дължимите се трудови възнаграждения/заплати/. Ако се колебаете и чакате Вашият работодател доброволно да Ви се издължи, това може да бъде във Ваш ущърб. Вашият работодател може съзнателно или несъзнателно да се постави в невъзможност да изплаща каквито и да било задължения, включително и трудови възнаграждения, като остави банковите си сметки празни, разпродаде имуществото на фирмата и т.н.

Не се заблуждавайте от обещанията на Вашия работодател, че след определено време ще Ви изплати неизплатените заплати. Вместо да чакате обещанията да станат реалност, свържете се с адвокат, който да Ви консултира и да Ви подготви документите за завеждане на дело в съда.

Не се заблуждавайте, че е лесно lawoffice-vm.com.ebozavr.com завеждането на дело. Не ползувайте предлаганите в интернет бланки за завеждане на дело за неизплатени трудови възнаграждения, защото в конкретния казус съдът има конкретни изисквания, на които трябва да отговаряте. По-добре е да потърсите и да ползувате професионалните услуги на адвокат.

Съгласно Закона за съдебната власт в съдебната система е в съдебна ваканция от 15 юли до 01 септември. Това означава, че съдиите не разглеждат дела в съдебно заседание, освен делата, за които е предвидено, че следва да се разгледат в кратки срокове. Когато, обаче, не се разглеждат дела в съдебно заседание, работата в съдебната система продължава.  Съдът, прокуратурата, нотариусите, съдебните изпълнители, разследващите органи не затварят сградите си. По време на съдебната ваканция подаването и получаването на документи продължава. По време на съдебната ваканция работят и адвокатите. Това е времето, в което съдиите написват съдебните си актове, което означава, че адвокатът трябва или да подготви и подаде жалба срещу съдебния акт, или да изготви и подаде отговор на подадена от другата страна жалба. В този период адвокатите подготвят нови дела, изготвят документи за нотариални действия, продължават да дават консултации и въобще вършат в пълен обем работата, която вършат и през останалата част от годината.

Именно и поради това адвокатите от Адвокатска кантора “В & М” няма да прекъсва работата си по време на съдебната ваканция.

comp e1341298392910 300x273 Ако искате да регистрирате своя фирма и да имате свой бизнесАко искате да регистрирате своя фирма и да имате свой бизнес, е необходимо да проучите пазара и да се консултирате с различни специалисти. Необходим Ви е и адвокат.

Трябва да знаете, че най-добрата форма за регистрация на фирма, е дружеството с ограничена отговорност. Ако Вие сам ще dizanik.com.ebozavr.com развивате своята търговска дейност, за Вас на-добрата форма за регистрация на фирма е еднолично дружество с ограничена отговорност. Забравете за едноличния търговец! Едноличният търговец отговаря за задълженията на фирмата с цялото си имущество – това на фирмата и със своето лично имущество. За разлика от едноличния търговец, дружеството с ограничена отговорност, включително и едноличното дружество с ограничена отговорност, отговаря за задълженията на дружеството само с имуществото на фирмата.

Когато решите да регистрирате фирма, трябва да уточните какъв ще бъде предметът на дейност на тази фирма. Добре е да посочите по-широк кръг от дейности.

Трябва да имате готовност с наименование на фирмата. Наименованието на фирмата трябва да бъде уникално, т.е. да не съществува друга фирма със същото наименование.

Когато вече сте взели решението да развивате свой собствен бизнес и искате да регистрирате своя собствена фирма, непременно потърсете съветите и услугите на адвокат.

Адвокатът е този, който ще Ви направи необходимите проверки за уникалност на името на фирмата, ще Ви поиска необходимата информация, ще Ви даде полезни съвети, свързани с регистрацията на Вашата фирма и с по-нататъшната Ви дейност като търговец.

Адвокатът е този, който ще Ви подготви документите за регистрация на фирмата, ще ги подаде в Търговския регистър и когато регистрацията на Вашата фирма е вече факт, ще получи необходимите документи, с които Вие ще можете да развивате бизнеса си.

Адвокатът е този, който ще Ви бъде най-правилният съветник, когато започнете да развивате бизнеса си. Адвокатът ще Ви бъде необходим, когато сключвате различни договори, когато наемате на работа работници и/или служители, когато имате проблеми с други физически или юридически лица, с Ваши работници и/или служители.

Доверете се на избрания от Вас адвокат и се консултирайте с него преди да подпишете какъвто и да било договор.

Всеки уважаващ себе си търговец, какъвто ще станете, когато вече имате регистрирана фирма, се консултира винаги със своя адвокат, когато му предстои сключването на договор, приемането или изключването на съдружник и въобще във всяка една дейност, която извършва в качеството си на търговец.

За да си създадете имидж на проспериращ търговец във Вашия бранш и за да изградите името на своята фирма като съвременна фирма с европейско лице и стандарт, е необходимо да имате адвокат, с който да сключите договор за абонаментно обслужване. Този договор ще Ви даде възможността да се консултирате със своя адвокат винаги, когато прецените, че имате нужда от неговия съвет.

Не се страхувайте и не си мислете, че давате пари без да имате нужда. Договорът за абонаментно обслужване, сключен между Вашето дружество и Вашия адвокат ще Ви даде много сигурност, ще се чувствувате стабилен, ще Ви дава вяра, че ще успеете в начинанията, които предприемате, защото Вашите права и интереси ще бъдат защитени. Това е част от Вашите инвестиции в бизнеса Ви.

dizanik.com.ebozavr.com question mark5a 300x225 Как да изберете адвокатКогато Ви е необходима помощта на адвокат, който да Ви консултира или да защитава Вашите законни права и интереси, е необходимо да знаете какво представлява дейността на адвоката. В тази насока прочетете в статията „Какво трябва да знаете за адвокатската професия”, която е публикувана с секциите „Новини” и „Полезни съвети”.

Трябва да знаете, че всеки адвокат може да упражнява професията си по всякакъв вид казуси, но не всеки адвокат е избрал да упражнява адвокатската професия във всички области на правото. Възможно е някои адвокати да работят само с определен кръг от казуси, например само гражданско-правни, но не и с наказателно-правни и обратно.

Всеки един адвокат има право да представлява клиент от независимо кой район на България, както и да представлява клиент пред  всички съдилища в България.

Ако до този момент не сте ползували услугите на адвокат, можете да попитате Ваши близки, приятели, колеги, които да Ви препоръчат адвокат. Можете да си потърсите адвокат и в Интернет. Можете да си потърсите адвокат и в регистъра на адвокатите в адвокатските колегии.

Ако се насочите към адвокат, чийто координати сте намерили в Интернет, трябва да се уверите дали наистина това лице има право да упражнява адвокатска професия. Проверка за това можете да направите в регистъра на адвокатите в адвокатската колегия, който е общодостъпен чрез интернет страницата на съответната адвокатска колегия. Можете да попитате по телефона директно в адвокатската колегия, за да Ви потвърдят дали има редовно вписан адвокат с такова име и такива координати.

Когато започнете работа по конкретния казус с един адвокат, е желателно да не сменяте адвоката до приключване на работата. Разбира се, че ако адвокатът не си върши добре, коректно и своевременно възложената му от Вас работа, можете да го замените с друг адвокат или да упълномощите и друг адвокат, който да работи заедно с първоначално упълномощения от Вас адвокат. Ако се откажете от адвоката, е необходимо да оттеглите дадените му пълномощия и да си поискате всички документи, които сте му предоставили и тези докумети, които той е получил като Ваш пълномощник от трети лица.

Добре е, ако сте доволен от адвоката, който е работил по Вашия казус, да продължите да се ползувате от неговите услуги, като се консултирате с него по всички въпроси, които касаят Вашите законни права и интереси.

Добре е да имате Ваш личен или семеен адвокат. С него ще можете без никакви притеснения да споделите всичко, което Ви тревожи и което е свързано със сигурността на Вашите законни права и интереси.

Има хора, които проверяват чрез друг адвокат дали наетият от тях адвокат му дава правилния съвет. Аз мисля, че това е погрешен ход. В правото има различни становища и всеки един адвокат има свое становище, което защитава посредством законни средства пред съответния орган на съдебната власт.

Ако адвокатът Ви препоръча да не завеждате конкретно дело, а да опитате да решите Вашия проблем с извънсъдебни средства – разговори, спогодба, медиация или други подобни – опитайте. Възможно е Вашият проблем да се разреши без намесата на съда.

Не забравяйте, че трябва да има доверие между Вас и Вашия адвокат. Пред Вашия адвокат не спестявайте нито една подробност, която е пряко или косвено свързана с Вашите законни права и интереси. Вашият доверен адвокат ще Ви даде най-добрия съвет. Доверете му се.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща. Това е регламентирано в Конституцията на Република България.

Упражняването на адвокатската професия е дейност за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните western union coupon
интереси на физическите и юридическите лица. Тя се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.

Адвокатската професия може да бъде упражнявана само от лице, което има завършено висше юридическо образование; има придобита юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия; положило е клетва и е вписано в регистъра на адвокатската колегия.

При упражняване на адвокатската професия адвокатът се ръководи от законните интереси на клиента, които е длъжен да защитава по най-добрия начин със законни средства.

Упражняването на адвокатската професия включва: устни и писмени консултации; изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби, искови молби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица. Адвокатът представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно.

Адвокатът е длъжен да упражнява съвестно своята професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение. Адвокатът се ръководи от върховенството на закона.

European Court 300x202 Как да подадем жалба до европейския съд по правата на човека в Страсбург

За да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, е необходимо да сте изчерпали всички правни средства за защита на Вашите нарушени права в България. Това означава, че трябва да сте завели дело за защита на нарушените Ви права пред българския съд и да сте упражнили процесуалните си правата и възможности  пред всички съдебни инстанции. Едва след това имате право да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Това право, обаче, трябва да упражните в срок от 6 месеца след приключване на делото пред българския съд. Този срок трябва да бъде спазен, защото в противен случай жалбата Ви ще бъде оставена без разглеждане. За да сте спазили 6-месечния срок за подаване на жалбата пред Европейския съд по правата на човека, е важно пощенското клеймо на писмото, с което ще изпратите жалбата. Т.е. трябва да изпратите жалбата по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка най-късно на датата, на която изтича 6-месечният срок за подаване на жалбата.

За да спазите 6-месечният срок, можете да напишете Вашата жалба на бял лист, на който да изложите Вашия проблем. След като бъде получена жалбата в Европейския съд по правата на човека, ще Ви изпратят документи, сред които и екземпляр от бланката, на която трябва стриктно да бъдат попълнени всички отделни секции. Попълването трябва да стане съгласно изискванията и указанията на Европейския съд по правата на човека. Може би на този етап ще Ви бъде необходима помощта на адвокат, който да Ви изготви жалбата по правилата на Европейския съд по правата на човека. Към жалбата се прилагат ксероксни копия от цялото дело, което е водено в България, като документите не трябва да бъдат закрепвани с кламери или телбод. За изпращането на жалбата на бланка също има определен срок, който ще Ви бъде указан в писмото, с което Ви се изпращат бланката и другите документи от Съда в Страсбург.

Вашата жалба до Европейския съд по правата на човека трябва да се основава на Европейската конвенция за защита на правата и свободите на гражданите и на Протоколите към нея, които са ратифицирани от Република България. Необоснованата жалба, в която са изложени само факти, ще бъде приета за несериозна и няма да бъде разгледана от Съда в Страсбург.