Новини
Търсене

От днес вече можете да се запознаете с полезни правни съвети. Прочетете lawoffice-vm.com.ebozavr.com повече в секцията “Полезни съвети”. Ще продължим обновяването на съветите, които ще Ви помогнат в момент на нужда да се ориентирате в ситуацията. Ще Ви запознаем по-подробно със статута на адвоката и особеностите на отношенията адвокат-клиент.

На 02.05.2011г.  последната Ви възможност да подадете годишната си данъчна декларация за придобитите през 2010г. доходи. Този срок се отнася за физическите лица, включително и за едноличните търговци. Можете да подадете годишната си данъчна декларация в съответния офис на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите, по електронен път или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Предстои създаването в сайта на нова рубрика с наименованието “Полезни съвети”, в която ще бъдат публикувани съвети, които ще Ви бъдат полезни в случай, че са накърнени Ваши права и законни интереси; ако се колебаете как да постъпите, когато има вероятност да възникне спор между Вас и Ваши съседи, колеги, работодател или други физически или юридически лица; когато получите книжа и документи от съд, съдебен изпълнител, нотариус, полиция, прокуратура или друг държавен или общински орган; ако Ви предстои да заминете за дълго време в чужбина; ако Ви предстои да продавате или купувате недвижим имот; ако Ви предстои да сключвате договор, включително и договор за наем на недвижим имот или за заем за определена сума пари; във всички случаи, в които не знаете или колебаете как да защитите или упражните  Ваши права и законни интереси; как да изберете адвокат, който в максимална степен ще може да Ви защити. Ще можете да се информирате и за промени в законодателството; за задължения на фирмите и гражданите, които трябва да изпълните до определена дата. Ще Ви информираме и за възможността да разрешите Ваши проблеми чрез медиация. Можете да ни задавате въпроси чрез електронната поща, за което е създадено поле в сайта ни.

Адвокатска кантора „Василеви и Митков” няма да почива през м.януари 2011 година.

Информация по дела ще може да се получава след 21.01.2011 година поради това,
че съдилищата в Република България имат годишна инвентаризация и не работят с
граждани и адвокати до тази дата.

Информация по дела ще може да се получава след 21.01.2011 година поради това,че съдилищата в Република България имат годишна инвентаризация и не работят сграждани и адвокати до тази дата.

Предстоят спешни промени в Кодекса на труда по отношение на неизползуваните
отпуски през 2010 година.
Срокът за пререгистрация на фирмите western union phone number customer service от съдилищата в Търговския регистър към
Агенцията dizanik.com.ebozavr.com по вписванията е продължен до 31.12.2011 година.

Срокът за пререгистрация на фирмите от съдилищата в Търговския регистър къмАгенцията по вписванията е продължен до 31.12.2011 година.

Новини