През 2008г. адвокат Снежана Василева е преминала обучение и е получила сертификат за правоспособност в областта на разработването на европейски проекти.

След като България стана член на Европейския съюз, на българските граждани и фирми се предоставят от фондовете на Европейския съюз финансови средства, които имат за цел да подпомогнат икономическия растеж на България, за да стане българската икономика конкурентна на европейския и международния пазар на стоки и услуги.

snejana sert.evropr. Европейски проектиЗа да кандидатствуват за финансиране от европейските фондове, българските граждани и фирми трябва да подготвят и подадат набор от документи, включително и да подадат оферта за участие при кадидатствуването по европейски програми. Подготовката на този набор от документи е сложна и специфична задача. Именно подготвени специалисти, в това число и адвокат Снежана Василева, могат компетентно да изготвят необходимите документи, които да гарантират спечелването на финансиране на европейски проекти от средствата на Европейските фондове. Без помощта на специалист в тази област гражданите и фирмите не биха могли да се справят успешно с тази сложна задача. Важното е, че когато използувате услугите на консултанти за изготвяне на документите за кандидатствуване с европейски проекти за средства от Европейските фондове, при одобрение и финансиране на Вашия проект ще Ви бъдат възстановени от европейските финансови фондове средствата, които сте заплатили за тази услуга.

Адвокат Снежана Василева е обучена и е получила сертификат за разработване на европейски проекти във всички области на икономиката, които се финансират от Европейския съюз – в областта на земеделието и животновъдството, рибарство и аквакултури, туризъм, включително и селския туризъм, транспорт, лека и тежка промишленост, екология и други.