Изпълнително производство

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на изпълнителното производство:

# консултации, изготвяне на необходимите документи и снабдяване с изпълнителен лист;

# консултации, изготвяне на необходимите документи и образуване на изпълнително дело;

# представителство пред съдебен изпълнител – държавен или частен- по повод на заведено изпълнително дело;

# консултации, изготвяне на жалби и представителство по дела, образувани по жалби срещу действията на съдебен изпълнител-държавен или частен;

# извършване на необходимите действия във връзка с принудително изпълнение;

# защита на длъжника в изпълнителното производство;

# медиация по повод на изпълнителни действия.