Сделки и управление на  недвижими имоти

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на сделките с недвижими имоти:

# консултации по сделки с недвижими имоти;

# проверка и анализ на документи, свързани с недвижими имоти;

# проучване статута на недвижими имоти;

# посредничество при сделки с недвижими имоти;

# изготвяне на необходимите документи и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус;

# консултации, изготвяне на необходимите документи и съдействие пред нотариус за снабдяване с констативни нотариални актове;

# управление на недвижими имоти;

# консултации, проверка на документи и изготвяне на необходимите документи за наем на недвижими имоти.